AYŞE VAROL
3 Takipçi | 9 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (2)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)
19 03 2014

KİŞİLİK TESTLERİ

        Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.          Objektif kişilik testleri, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir. Bu noktada, kişilik ile ilgili kağıt-kalem testlerinin çoğu objektif testler grubuna girmektedir.           Projektif testler ise, yapılandırılmamış bir test malzemesi karşısında bireylerin ana motivlerini ve kişilik örüntülerini değerlendirmektedir. Bireyin kişisel dinamikleri ile ilgili oldukça detaylı bir bilgi sunan projektif testler, objektif testler kadar standart bir puanlama ve yorumlama prosedürüne sahip olmadığından, klinisyenin bilgi ve deneyiminde daha çok etkilenmektedir.           Kişilik testleri objektif ve projektif testler olarak sınıflandırılmanın yanı sıra, kullanım amacına göre de farklılaşmaktadır. MMPI, Rorschach, TAT gibi daha çok klinik amaçlarla kullanılan kişilik testleri iken, 16PF ve MBTI gibi kişilik envanterleri daha çok bireyin ön plana çıkan kişilik özellikleri ve bu bağlamda kişinin yetkinliklerini ölçen kişilik testleridir.... Devamı

19 03 2014

LALELER

LALELER |  görsel 1

Devamı